Szkolenia - SCA Coffee Skills Program

Coffee Skills Program to system szkoleń stworzony przez ogólnoświatową organizację kawy wysokiej jakości - Specialty Coffee Association (SCA). Scenariusze szkoleń opracowane zostały przez najlepszych światowych ekspertów z branży kawy wysokiej jakości. Kwalifikacje zdobyte podczas szkoleń potwierdza certyfikat SCA honorowany na całym świecie, możliwy do uzyskania po pozytywnie zdanym egzaminie kończącym szkolenie.

Szkolenia

Kalendarz

zielona kawa

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Green Coffee

Data: 25.06.2024 (wtorek)
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć dotyczących zielonej kawy. W trakcie  jego trwania poruszane są zagadnienia dotyczące botaniki kawy z uwzględnieniem gatunków i  odmian botanicznych. Uczestnicy poznają miejsca uprawy kawy na świecie, mają możliwość prześledzić różne etapy jej produkcji: uprawę, zbiory, obróbkę, transport i magazynowanie. Na  szkoleniu przedstawiona zostaje procedura oceny jakości zielonej kawy, kursanci uczą się jej  podstaw takich jak: pomiar wilgotności i gęstości, rozpoznawane defektów oraz ich wpływ na sensorykę kawy, kontrola wielkości ziaren. Część teoretyczna zawiera także informacje na temat kawowych  certyfikatów oraz produkcji kawy bezkofeinowej.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Roasting

Data: 04.07.2024 (czwartek)
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie SCA Roasting Foundation to szkolenie na temat najważniejszych podstaw procesu wypalania kawy, działania pieca do kawy oraz funkcjonowania palarni. Pozwala dobrze zrozumieć, na czym polega proces jej wypalania, jak należy go kontrolować oraz jak rozpocząć działanie palarni kawy z punktu widzenia biznesowego.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 09-12.07.2024 (wtorek-piątek)
Poziom: profesjonalny
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących profesjonalnie oceniać jakość kawy z zastosowaniem różnego rodzaju testów sensorycznych, ze szczególnym naciskiem na nową procedurę oceny wartości kawy SCA Coffee Value Assessment (CVA).  Kurs nastawiony jest na pogłębiony rozwój umiejętności sensorycznych uczestników z uwzględnieniem specyfiki branży kawowej. Oprócz ćwiczeń praktycznych poszerzona została część teoretyczna dotycząca analizy sensorycznej jako dziedziny naukowej.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Roasting

Data: 23-25.07.2024 (wtorek-czwartek)
Poziom: średniozaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Kurs SCA Roasting na poziomie średniozaawansowanym podnosi umiejętności wypalania kawy na wyższy poziom. Założeniem tego kursu jest, że uczestnicy mają już pewne doświadczenie w wypalaniu kawy, jednak chcą poszerzyć swoją wiedzę naukową stojącą za paleniem i zdobyć doświadczenie w kontrolowaniu tego procesu, jednocześnie nauczyć się jak tworzyć stabilne jakościowo produkty. Uczestnicy zagłębiają się w teoretyczne zasady wypalania, takie jak mechanizmy wymiany ciepła, profilowanie palenia, jak zmienia się fizyczna struktura ziarna oraz jak wpływa to na profil sensoryczny końcowego naparu kawy. 3-dniowy kurs obejmujące teorię, ćwiczenia praktyczne, egzamin z wypalania kawy i degustacji profili palenia.

zielona kawa

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Green Coffee

Data: 23.07.2024 (wtorek)
Poziom: podstawowy
Miejsce: Warszawa, Ks. Skorupki 5

Sklep Wine Republic

Szkolenie stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć dotyczących zielonej kawy. W trakcie  jego trwania poruszane są zagadnienia dotyczące botaniki kawy z uwzględnieniem gatunków i  odmian botanicznych. Uczestnicy poznają miejsca uprawy kawy na świecie, mają możliwość prześledzić różne etapy jej produkcji: uprawę, zbiory, obróbkę, transport i magazynowanie. Na  szkoleniu przedstawiona zostaje procedura oceny jakości zielonej kawy, kursanci uczą się jej  podstaw takich jak: segregacja ziaren, pomiar wilgotności, rozpoznawane defektów oraz ich  wpływ na sensorykę kawy. Część teoretyczna zawiera także informacje na temat kawowych  certyfikatów oraz produkcji kawy bezkofeinowej.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 24.07.2024 (środa)
Poziom: podstawowy
Miejsce: Ks. Skorupki 5

Sklep Wine Republic

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień takich jak analiza sensoryczna i mechanizmy fizjologii człowieka odpowiedzialne za odczucie smaku, aromatu, body i tekstury kawy. Kursanci poznają pięć podstawowych smaków, grupy aromatów i nut flavour. Uczą się opisywać intensywność i jakość kawy z użyciem kategorii i atrybutów sensorycznych oraz narzędzi: SCA Coffee Flavour Wheel i Le Nez du Cafe. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z podstawami dotyczącymi procedury oceny jakości kawy zgodnej ze standardem SCA.

zielona kawa

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Green Coffee

Data: 30-31.07.2024 (wtorek – środa)

Poziom: średniozaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

 

Na poziomie średniozaawansowanym rozwinięte są zagadnienia dotyczące botaniki kawy,  procesu jej produkcji i warunków przechowywania. Pojawia się więcej informacji dotyczących  kawowych certyfikatów i metod dekofeinizacji. Ważnym tematem kursu jest jakość zielonej kawy.  Uczestnicy przeprowadzają procedurę kontroli jakości kawy zielonej – green grading. Uczą się także  jak identyfikować defekty podczas testów sensorycznych. W programie szkolenia zawarte są także  informacje dotyczące funkcjonowania rynków kawowych, sporządzania umów handlowych oraz  innych kwestii związanych ze sprzedażą zielonej kawy.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Roasting

Data: 01.08.2024 (czwartek) 
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie SCA Roasting Foundation to szkolenie na temat najważniejszych podstaw procesu wypalania kawy, działania pieca do kawy oraz funkcjonowania palarni. Pozwala dobrze zrozumieć, na czym polega proces jej wypalania, jak należy go kontrolować oraz jak rozpocząć działanie palarni kawy z punktu widzenia biznesowego.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Barista

Data: 05-06.08.2024 (poniedziałek – wtorek)
Poziom: średnio-zaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie umożliwia pogłębienie wiedzy o samej kawie, jej gatunkach czy odmianach botanicznych. Rozwija umiejętności sensoryczne dotyczące espresso, praktyczne umiejętności kontroli jego jakości oraz inne zdobyte na poziomie podstawowym. Uczestnicy uczą się jaki jest skład mleka, zaawansowanych technik jego spieniania, doskonalą podstawowe wzory latte art, a także dowiadują się czym różni się spienianie mleka krowiego i napojów roślinnych. Poznają dogłębnie standardy obsługi gości oraz zdobywają wiedzę biznesową o branży kawowej. Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują już jako bariści minimum pół roku.

Szkolenie SCA Coffee Value Assessment

Data: 07 – 08.08.2024 (środa-czwartek)

Miejsce: Warszawa, Ks. Skorupki 5

Sklep Wine Republic

Kurs oceny kawy Coffee Value Assessement for cuppers (CVA) to dwudniowe, profesjonalne szkolenie dla testerów kawy, podczas którego uczestnicy dowiedzą się i zapoznają z nowym system oceny kawy SCA.
System ten służy do oceny jakości i wartości kawy.
Program kursu zawiera kilka praktycznych ćwiczeń demonstrujących element nowego systemu CVA, w tym: wykład teoretyczny, czas na pytania i odpowiedzi, kilka degustacji kawy i innych ćwiczeń sensorycznych.
Głownym celem szkolenia CVA for cuppers jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem narzędzi oceny wartości i jakości kawy w codziennej praktyce w trakcie jej degustacji.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Brewing

Data: 13-14.08.2024 (wtorek-środa) 
Poziom: średniozaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 23, 

Coffee Support – w budynku palarni kawy Kafar (1 piętro)

Kurs nastawiony jest na praktyczną naukę tworzenia receptur oraz przygotowania kawy różnymi metodami. Uczestnicy testują wpływ różnych czynników na proces parzenia. Ważną częścią szkolenia jest praktyczna wiedza na temat jakości wody i metod jej badania.

Szkolenie brewing intermediate oprócz umiejętności związanych z parzeniem kawy oraz przygotowaniem receptur, kładzie nacisk praktyczną naukę opisu sensorycznego naparu. Uczestnicy budują własny słownik kawowych deskryptorów i używają go w praktyce do analizy naparów o rożnym %TDS oraz %ekstrakcji. Uczą się jak oceniać poprawność zaparzonej kawy również bez używania refraktometru.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 20-22.08.2024 (wtorek – czwartek)
Poziom: średniozaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie stanowi rozwinięcie poziomu podstawowego. Uczestnicy poznają szerszy zakres dziedziny nauki jaką jest analiza sensoryczna żywności i jakie jest jej zastosowanie w branży kawy wysokiej jakości. Zapoznają się z rodzajami testów sensorycznych i związanymi z nimi potencjalnymi błędami w trakcie analizy sensorycznej. Uczą się jakie są cele i sposób działania profesjonalnego panelu sensorycznego. Podczas szkolenia zostaje szczegółowo przeprowadzony i omówiony cupping wg. standardu SCA, wraz z nauką wypełniania druków oceny kawy i analizą opisów poszczególnych kategorii sensorycznych. Uczestnicy biorą także udział w licznych testach sensorycznych, podczas których uczą się poprawnie posługiwać kategoriami i atrybutami sensorycznymi podczas opisu intensywności i jakości degustowanej kawy.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 27.08.2024 (wtorek)
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień takich jak analiza sensoryczna i mechanizmy fizjologii człowieka odpowiedzialne za odczucie smaku, aromatu, body i tekstury kawy. Kursanci poznają pięć podstawowych smaków, grupy aromatów i nut flavour. Uczą się opisywać intensywność i jakość kawy z użyciem kategorii i atrybutów sensorycznych oraz narzędzi: SCA Coffee Flavour Wheel i Le Nez du Cafe. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z podstawami dotyczącymi procedury oceny jakości kawy zgodnej ze standardem SCA i Coffee Quality Institute.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Brewing

Data: 28.08.2024(środa)
Poziom: podstawowowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie umożliwia poznanie metod parzenia kawy innych niż ekspres ciśnieniowy. Uczestnicy uczą się obsługiwać urządzenia takie jak dripper V60 oraz aeropress, poznają podstawowe parametry mające wpływ na jakość zaparzonej kawy oraz składniki kawowej receptury. Szkolenie zawiera także wprowadzenie do kawowej sensoryki. Uczestnicy uczą się oceniać poprawność zaparzonej kawy, poznają podstawowe kategorie i atrybuty sensoryczne przydatne do jej opisywania.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Barista

Data: 29.08.2024 (czwartek) 
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Podstawowy kurs Barista Skills jest przeznaczony dla osób, które zaczynają swoją pracę w branży kawowej. Na tym poziomie poznaje się podstawowe i praktyczne umiejętności konieczne do poprawnego używania i ustawiania młynka do kawy oraz ekspresu ciśnieniowego. Kurs obejmuje również naukę przygotowania i kontroli jakości espresso oraz spieniania mleka i przygotowywanie kaw takich jak: caffe cappuccino, caffe latte i inne kawy z mlekiem.
Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku barista.

zielona kawa

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Green Coffee

Data: 03.09.2024 (wtorek) 
Poziom: podstawowy
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć dotyczących zielonej kawy. W trakcie  jego trwania poruszane są zagadnienia dotyczące botaniki kawy z uwzględnieniem gatunków i  odmian botanicznych. Uczestnicy poznają miejsca uprawy kawy na świecie, mają możliwość prześledzić różne etapy jej produkcji: uprawę, zbiory, obróbkę, transport i magazynowanie. Na  szkoleniu przedstawiona zostaje procedura oceny jakości zielonej kawy, kursanci uczą się jej  podstaw takich jak: segregacja ziaren, pomiar wilgotności, rozpoznawane defektów oraz ich  wpływ na sensorykę kawy. Część teoretyczna zawiera także informacje na temat kawowych  certyfikatów oraz produkcji kawy bezkofeinowej.

zielona kawa

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Green Coffee

Data: 04-05.09.2024 (środa-czwartek) 
Poziom: średniozaawansowany
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Na poziomie średnio-zaawansowanym rozwinięte są zagadnienia dotyczące botaniki kawy,  procesu jej produkcji i warunków przechowywania. Pojawia się więcej informacji dotyczących  kawowych certyfikatów i metod dekofeinizacji. Ważnym tematem kursu jest jakość zielonej kawy.  Uczestnicy przeprowadzają procedurę oceny jakości kawy zielonej – green grading. Uczą się także  jak identyfikować defekty podczas cuppingu SCA. W programie szkolenia zawarte są także  informacje dotyczące funkcjonowania rynków kawowych, sporządzania umów handlowych oraz  innych kwestii związanych ze sprzedażą zielonej kawy.

Szkolenie SCA Coffee Value Assessment (CVA)

Data: 11-12.09.2024 (środa-czwartek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Kurs oceny kawy Coffee Value Assessement for cuppers (CVA) to dwudniowe, profesjonalne szkolenie dla testerów kawy, podczas którego uczestnicy dowiedzą się i zapoznają z nowym system oceny kawy SCA.
System ten służy do oceny jakości i wartości kawy.
Program kursu zawiera kilka praktycznych ćwiczeń demonstrujących element nowego systemu CVA, w tym: wykład teoretyczny, czas na pytania i odpowiedzi, kilka degustacji kawy i innych ćwiczeń sensorycznych.
Głownym celem szkolenia CVA for cuppers jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem narzędzi oceny wartości i jakości kawy w codziennej praktyce w trakcie jej degustacji.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Roasting

Data: 08.10.2024 (wtorek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie SCA Roasting Foundation to szkolenie na temat najważniejszych podstaw procesu wypalania kawy, działania pieca do kawy oraz funkcjonowania palarni. Pozwala dobrze zrozumieć, na czym polega proces jej wypalania, jak należy go kontrolować oraz jak rozpocząć działanie palarni kawy z punktu widzenia biznesowego.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 9-11.10.2024 (wtorek-czwartek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie stanowi rozwinięcie poziomu podstawowego. Uczestnicy poznają szerszy zakres dziedziny nauki jaką jest analiza sensoryczna żywności i jakie jest jej zastosowanie w branży kawy wysokiej jakości. Zapoznają się z rodzajami testów sensorycznych i związanymi z nimi potencjalnymi błędami w trakcie analizy sensorycznej. Uczą się jakie są cele i sposób działania profesjonalnego panelu sensorycznego. Podczas szkolenia zostaje szczegółowo przeprowadzony i omówiony cupping wg. standardu SCA, wraz z nauką wypełniania druków oceny kawy i analizą opisów poszczególnych kategorii sensorycznych. Uczestnicy biorą także udział w licznych testach sensorycznych, podczas których uczą się poprawnie posługiwać kategoriami i atrybutami sensorycznymi podczas opisu intensywności i jakości degustowanej kawy.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Sensory Skills

Data: 15.10.2024 (wtorek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień takich jak analiza sensoryczna i mechanizmy fizjologii człowieka odpowiedzialne za odczucie smaku, aromatu, body i tekstury kawy. Kursanci poznają pięć podstawowych smaków, grupy aromatów i nut flavour. Uczą się opisywać intensywność i jakość kawy z użyciem kategorii i atrybutów sensorycznych oraz narzędzi: SCA Coffee Flavour Wheel i Le Nez du Cafe. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z podstawami dotyczącymi procedury oceny jakości kawy zgodnej ze standardem SCA.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Barista

Data: 16.10.2024 (wtorek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Podstawowy kurs Barista Skills jest przeznaczony dla osób, które zaczynają swoją pracę w branży kawowej. Na tym poziomie poznaje się podstawowe i praktyczne umiejętności konieczne do poprawnego używania i ustawiania młynka do kawy oraz ekspresu ciśnieniowego. Kurs obejmuje również naukę przygotowania i kontroli jakości espresso oraz spieniania mleka i przygotowywanie kaw takich jak: caffe cappuccino, caffe latte i inne kawy z mlekiem.
Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku barista.

Szkolenie SCA Coffee Skills Program: Brewing

Data: 17.10.2024 (wtorek) 
Miejsce: Gliwice, Stanisława Dubois 34

Coffee Support – budynek palarni kawy Kafar (1 piętro)

Szkolenie umożliwia poznanie metod parzenia kawy innych niż ekspres ciśnieniowy. Uczestnicy uczą się obsługiwać urządzenia takie jak dripper V60 oraz aeropress, poznają podstawowe parametry mające wpływ na jakość zaparzonej kawy oraz składniki kawowej receptury. Szkolenie zawiera także wprowadzenie do kawowej sensoryki. Uczestnicy uczą się oceniać poprawność zaparzonej kawy, poznają podstawowe kategorie i atrybuty sensoryczne przydatne do jej opisywania.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

    Koszyk

    No products in the cart.