Roasting to szkolenie skoncentrowane na zrozumieniu i kontroli procesów zachodzących w trakcie palenia kawy po to, by osiągnąć jej porządny profil smakowy.

Roasting - Informacje ogólne:

Nauka nowej umiejętności zawsze obejmuje godziny prób i błędów. Niekończące się poszukiwanie wiadomości na blogach, forach, na YouTube lub w czasie czytana wielu książek często kończy się zdobyciem wykluczających się wzajemnie informacji. Nie inaczej może być w przypadku nauki wypalania kawy.

Szczęśliwie, naukowe podejście kursów Specialty Coffee Association daje solidny grunt pod nogami i pomaga lepiej odróżnić fakty od mitów i w istocie rozwinąć praktyczne umiejętności tej sztuki.

Kontrolowanie i powtarzalność procesu wypalania kawy oraz umiejętność rozpoznawania defektów wypalanego ziarna kawy zarówno w trakcie palenia, jak i w czasie degustacji gotowego naparu kawy to klucz do sukcesu każdej palarni. Dlatego też szkolenia z wypalania kawy Specialty Coffee Association – Roasting – skoncentrowane są na zdobywaniu naukowo ugruntowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętnościach z tego zakresu.

Szkolenia skoncentrowane są na zrozumieniu i kontroli procesów zachodzących w trakcie palenia kawy po to, by osiągnąć jej porządany profil smakowy. Uczestnicy poznają jak fizycznie i chemicznie zmienia się ziarno kawy oraz jakich narzędzi warto wyżywać do kontroli parametrów kawy przed i po jej wypaleniu (gęstość, kolor, rozpuszczalność itp.).

Ważną częścią kursów jest również nabywanie wiedzy na temat zarządzania produkcją kawy i bezpieczeństwem tego procesu, planowania zamówień kawy zielonej oraz optymalizacji procesów produkcji. Wszystko po to by działanie palarni kawy było jak najbardziej opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego.

Poziom podstawowy:

Niezależnie od tego, czy planujesz wypalać kawę zawodowo jako pracownik, planujesz otworzyć własną palarnię kawy czy traktujesz to jako hobby, kurs ten obejmuje wszystko, co warto wiedzieć, aby zacząć.

Szkolenie SCA Roasting Foundation to szkolenie na temat najważniejszych podstaw procesu wypalania kawy, działania pieca do kawy oraz funkcjonowania palarni. Pozwala dobrze zrozumieć, na czym polega proces jej wypalania, jak należy go kontrolować oraz jak rozpocząć działanie palarni kawy z punktu widzenia biznesowego.

Zakres kursu:

 • Etapy wypalania kawy – jak fizycznie i chemicznie zmieniają się ziarna kawy w trakcie jej wypalania?
 • Terminologia związana z wypalaniem kawy: kolor kawy, transfer energii cieplnej, krzywa profilu wypalonej kawy, czas „development”, temperatura ziarna, temperatura powietrza procesu wypalania kawy itp.
 • Budowa typowego pieca do kawy, rodzaje pieców do kawy, rodzaje palników, sądy temperatury itp., oraz inne urządzenia stanowiące ważne elementy wyposażenia palarni.
 • Nauka obliczania zmian masy, objętości i gęstości wypalonej kawy.
 • Nauka wykorzystania miernika koloru wypalonej kawy – kolorymetru.
 • Podstawowe zagadnienia biznesowe min: dobór kawy w zależności od klienta docelowego, jak wybrać piec do kawy, jak tworzyć mieszanki kawy by smakowały naszym klientom.
 • Podstawy dotyczące procedur działania palarni kawy związane z bezpieczeństwem i wysoką wydajność pracy.
 • Część praktyczna obejmuje 4 godziny wypalania kawy z użyciem pieca do kawy oraz degustację naparów z ziaren wypalonych na różne kolory i profile palenia.
 • Ponadto zapoznajemy się z wyglądem i funkcjonowaniem działającej palarni kawy znajdującej się w tym samym budynku co centrum szkoleniowe Coffee Support.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane.
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA.
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin  (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 1390 PLN brutto od osoby
 • Cena za egzamin “on-line” plus certyfikat SCA: 575 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Kurs SCA Roasting na poziomie średnio-zaawansowanym podnosi umiejętności wypalania kawy na wyższy poziom. Założeniem tego kursu jest, że uczestnicy mają już pewne doświadczenie w wypalaniu kawy, jednak chcą poszerzyć swoją wiedzę naukową stojącą za paleniem i zdobyć doświadczenie w kontrolowaniu tego procesu, jednocześnie nauczyć się jak tworzyć stabilne jakościowo produkty. Uczestnicy zagłębiają się w teoretyczne zasady wypalania, takie jak mechanizmy wymiany ciepła, profilowanie palenia, jak zmienia się fizyczna struktura ziarna oraz jak wpływa to na profil sensoryczny końcowego naparu kawy. 3-dniowy kurs obejmujące teorię, ćwiczenia praktyczne, egzamin z wypalania kawy i degustacji profili palenia.

Zakres kursu:

 • Mierzenie, zbieranie i analizowanie danych z pomiarów kawy surowej i wypalonej.
 • Zagadnienia związane z temperaturę i ciepłem. Jak interpretować krzywą wzrostu temperatury wypalania kawy ROR w ramach pogłębiania wiedzy z zakresu profilowania wypalanej kawy,
 • Reakcje Maillarda i karmelizacji,
 • Rodzaje transferu energii cieplnej do ziarna kawy,
 • Jednostki pomiaru koloru wypalonej kawy, rodzaje kolorymetrów i ich wykorzystanie w systemie zapewnienia jakości kawy w palarni,
 • Zastosowanie pieców do mikro-wypału kawy tzw. „sampler”-ów na próbki,
 • Omówienie przykładowych procedur próbkowania kawy przed jej zakupem oraz  niezbędnego do tego wyposażenia,
 • Omówienie procedur działania i sposobów zarządzania produkcją w celu zwiększenia jej wydajności, bezpieczeństwa pracy i opłacalności biznesowej,
 • Nauka wypalania kawy w celu uzyskania porządnego jej koloru przy zastosowaniu różnych profili palenia,
 • Nauka wypalania kawy w na różny stopień/ kolor w kontekście różnych czasów końcowych oraz różnych czasów „developmenet” całego procesu,
 • Zrozumienie, na czym polega różnica w zastosowaniu testów sensorycznych kawy do oceny jakości surowca w porównaniu z oceną profilu jej wypalenia.
 • Zastosowanie sensorycznych testów opisowych i wykluczania podczas analizy różnych profili wypalonej kawy w celu zrozumienia wpływu profilu wypalania kawy na jej smak i aromat.
 • Ocena sensoryczna kawy w celu wykrycia i opisania różnic wynikających z zastosowania różnych czasów „development”,
 • Ocena sensoryczna kaw wypalonych na różne profile jednak o tym samym kolorze wypalonych ziaren.
 • Ocena sensoryczna kawy wypalonej prawidłowo oraz kaw z defektami palenia.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Roasting na poziomie podstawowym oraz minimum 6 miesięcy pracy w palarni kawy,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45-minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 3390 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 3965 PLN brutto od osoby

Poziom profesjonalny:

W trakcie kursu SCA Roasting Professional pracujemy przez 4 dni. Dwa dni wypełnione są tylko praktyką w zakresie wypalania kawy. Dodatkowe zajęcia to zgłębianie wiedzy teoretycznej i całodzienny egzamin, który stanowi doskonałą okazję do kolejnych ćwiczeń z zakresu wypalania kawy. Część praktyczna skupia się na pogłębianiu umiejętności kontroli nad piecem oraz na najważniejszych parametrach sterowania procesem wypalania. Po ukończeniu szkolenia, kursanci zdobywają wiedzę i doświadczenie, które pozwala zaprojektować każdy pożądany profil palenia na dowolnym piecu do kawy!

Pond to kurs wprowadza teoretyczne zagadnienia dotyczące zmian składu kwasów organicznych i nieorganicznych oraz lotnych związków aromatycznych w ziarnie kawy.

W zależności od stopnia jej wypalania. Przełożenie tych zagadnień na dobór sposobu wypalania kawy w zależności od docelowej grupy konsumentów oraz w kontekście organizacji własnego biznesu, jakim jest palarnia kawy.

Zakres kursu:

 • Warunki magazynowania i pakowania kawy zielonej. Jak analiza fizyko-chemiczna kawy surowej może zabezpieczyć nas przed ryzykiem utraty jakości kawy.
 • Zapoznanie się z dodatkowymi wiadomościami zakresu procesów termodynamicznych, fizycznych i chemicznych zachodzących w kawie w trakcie jej wypalania,
 • Defekty kawy wypalonej – jak powstają i w jaki sposób wpływają na profil sensoryczny kawy?
 • Ekstraktywność i rozpuszczalność wypalonej kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Kwasy organiczne i nieorganiczne w wypalonej kawie. Jak zmienia się ich skład i w jaki sposób wpływają na sensorykę kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Lotne związki aromatyczne. Jak zmienia się ich skład i w jaki sposób wpływają na sensorykę kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Zarządzenia palarnią w kontekście biznesowym z zakresu: planowania zakupów kawy zielonej, gospodarki magazynowej kawy zielonej i wypalonej, tworzenie mieszanek kaw, “post” i “pre-blending”, organizacja pracy, przeglądy i serwis sprzętu.
 • Część praktyczna dotycząca wypalania kawy obejmuje: kontrolę krzywej wzrostu temperatury ROR, kontrolę temperatury końcowej i koloru wypalonej kawy, a więc efektywne planowanie profilu wypalanej kawy.
 • Część praktyczna dotycząca degustacji wypalanej kawy skupia się na: rozpoznawaniu różnych profili palenia; rozpoznawaniu defektów palenia, rozpoznawaniu różnic sensorycznych kawy wypalonej w różnym czasie „developement”.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Roasting na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: cztery dni po 7 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45-minutowa przerwa na posiłek)
  • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 4890 PLN brutto od osoby
  • Cena kursu z certyfikatem SCA: 5465 PLN brutto od osoby

Informacje ogólne:

Szkolenie SCA Roasting Foundation to szkolenie na temat najważniejszych podstaw procesu wypalania kawy, działania pieca do kawy oraz funkcjonowania palarni. Pozwala dobrze zrozumieć na czym polega proces jej wypalania, jak należy go kontrolować oraz jak rozpocząć działanie palarni kawy z punktu widzenia biznesowego.

Poziom podstawowy:

Niezależnie od tego, czy planujesz wypalać kawę zawodowo jako pracownik, planujesz otworzyć własną palarnię kawy czy traktujesz to jako hobby, kurs ten obejmuje wszystko, co warto wiedzieć, aby zacząć.

Zakres kursu:

 • Kawa – jak gatunek, pochodzenie, odmiana botaniczna czy obróbka ziaren wpływają na proces wypalania kawy?
 • Etapy wypalania kawy – jak fizycznie i chemicznie zmieniają się ziarna kawy w trakcie jej wypalania?
 • Terminologia związana z wypalaniem kawy: kolor kawy, transfer energii cieplnej, krzywa profilu wypalonej kawy, czas „development”, temperatura ziarna, temperatura powietrza procesu wypalania kawy itp.
 • Budowa typowego pieca do kawy, rodzaje pieców do kawy, rodzaje palników, sądy temperatury itp, oraz inne urządzenia stanowiące ważne elementy wyposażenia palarni.
 • Nuka obliczania zmian masy, objętości i gęstości wypalonej kawy.
 • Nauka wykorzystania miernika koloru wypalonej – kolorymetru.
 • Podstawowe zagadnienia biznesowe min: dobór kawy w zależności od klienta docelowego, jak wybrać piec do kawy, jak tworzyć mieszanki kawy by smakowały naszym klientom.
 • Podstawy dotyczące procedur działania palarni kawy związane z bezpieczeństwem i wysoką wydajność pracy.
 • Część praktyczna obejmuje 4 godziny wypalania kawy z użyciem pieca do kawy oraz degustację naparów z ziaren wypalonych na różne kolory i profile palenia.
 • Ponad to zapoznajemy się z wyglądem i funkcjonowaniem działającej palarni kawy znajdującej się w tym samym budynku co centrum szkoleniowe Coffee Support.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin  (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 1390 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 1590 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Kurs SCA Roasting na poziomie średnio-zaawansowanym podnosi umiejętności wypalania kawy na wyższy poziom. Założeniem tego kursu jest, że uczestnicy mają już pewne doświadczenie w wypalaniu kawy, jednak chcą poszerzyć swoją wiedzę naukową stojącą za paleniem i zdobyć doświadczenie w kontrolowaniu tego procesu, jednocześnie nauczyć się jak tworzyć stabilne jakościowo produkty. Uczestnicy zagłębiają się w teoretyczne zasady wypalania, takie jak mechanizmy wymiany ciepła, profilowanie palenia, jak zmienia się fizyczna struktura ziarna oraz jak wpływa to na profil sensoryczny końcowego naparu kawy. 3-dniowy kurs obejmujące teorię, ćwiczenia praktyczne, egzamin z wypalania kawy i degustacji profili palenia.

Zakres kursu:

 • Mierzenie, zbieranie i analizowanie danych z pomiarów kawy surowej i wypalonej.
 • Zagadnienia związane z temperaturę i ciepłem. Jak interpretować krzywą wzrostu temperatury wypalania kawy ROR w ramach pogłębiania wiedzy z zakresu profilowania wypalanej kawy,
 • Reakcje Maillarda i karmelizacji,
 • Rodzaje transferu energii cieplnej do ziarna kawy,
 • Jednostki pomiaru koloru wypalonej kawy, rodzaje kolorymetrów i ich wykorzystanie w systemie zapewnienia jakości kawy w palarni,
 • Zastosowanie pieców do mikro-wypału kawy tzw. „sampler”-ów na próbki,
 • Omówienie przykładowych procedur próbkowania kawy przed jej zakupem oraz  niezbędnego do tego wyposażenia,
 • Omówienie procedur działania i sposobów zarządzania produkcją w celu zwiększenia jej wydajności, bezpieczeństwa pracy i opłacalności biznesowej,
 • Nauka wypalania kawy w celu uzyskania porządnego jej koloru przy zastosowaniu różnych profili palenia,
 • Nauka wypalania kawy w na różny stopień/ kolor w kontekście różnych czasów końcowych oraz różnych czasów „developmenet” całego procesu,
 • Zrozumienie na czym polega różnica w zastosowaniu testów sensorycznych kawy do oceny jakości surowca w porównaniu z oceną profilu jej wypalenia.
 • Zastosowanie sensorycznych testów opisowych i wykluczania podczas analizy różnych profili wypalonej kawy w celu zrozumienia wpływu profilu wypalania kawy na jej smak i aromat.
 • Ocena sensoryczna kawy w celu wykrycia i opisania różnic wynikających z zastosowania różnych czasów „development”,
 • Ocena sensoryczna kaw wypalonych na różne profile jednak o tym samym kolorze wypalonych ziaren.
 • Ocena sensoryczna kawy wypalonej prawidłowo oraz kaw z defektami palenia.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Roasting na poziomie podstawowym oraz minimum 6 miesięcy pracy w palarni kawy,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 2690 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 3255 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 3710 PLN brutto
 •  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom profesjonalny:

W trakcie kursu SCA Roasting Professional pracujemy przez 4 dni. Dwa dni wypełnione są tylko praktyką w zakresie wypalania kawy. Dodatkowe zajęcia to zgłębianie wiedzy teoretycznej i całodzienny egzamin, który stanowi doskonałą okazję do kolejnych ćwiczeń z zakresy wypalania kawy. Część praktyczna skupia się na pogłębianiu umiejętności kontroli nad piecem oraz na najważniejszych parametrach sterowania procesem wypalania. Po ukończeniu szkolenia, kursanci zdobywają wiedzę i doświadczenie, które pozwala zaprojektować każdy pożądany profil palenia na dowolnym piecu do kawy!

Pond to kurs wprowadza teoretyczne zagadnienia dotyczące zmian składu kwasów organicznych i nieorganicznych oraz lotnych związków aromatycznych w ziarnie kawy

w zależności od stopnia jej wypalania. Przełożenie tych zagadnień na dobór sposobu wypalania kawy w zależności od docelowej grupy konsumentów oraz w kontekście organizacji własnego biznesu jakim jest palarnia kawy.

Zakres kursu:

 • Warunki magazynowania i pakowania kawy zielonej. Jak analiza fizyko-chemiczna kawy surowej może zabezpieczyć nas przed ryzykiem utraty jakości kawy.
 • Zapoznanie się z dodatkowymi wiadomościami zakresu procesów termodynamicznych, fizycznych i chemicznych zachodzących w kawie w trakcie jej wypalania,
 • Defekty kawy wypalonej – jak powstają i w jaki sposób wpływają na profil sensoryczny kawy?
 • Ekstraktywność i rozpuszczalność wypalonej kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Kwasy organiczne i nie organiczne w wypalonej kawie. Jak zmienia się ich skład i w jaki sposób wpływają na sensorykę kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Lotne związki aromatyczne. Jak zmienia się ich skład i w jaki sposób wpływają na sensorykę kawy w zależności od stopnia i stylu jej wypalenia,
 • Zarządzenia palarnią w kontekście biznesowym z zakresu: planowania zakupów kawy zielonej, gospodarki magazynowej kawy zielonej i wypalonej, tworzenie mieszanek kaw, post i pre blending, organizacja pracy, przeglądy i serwis sprzętu.
 • Część praktyczna dotycząca wypalania kawy obejmuje: kontrolę krzywej wzrostu temperatury ROR, kontrolę temperatury końcowej i koloru wypalonej kawy, a więc efektywne planowanie profilu wypalanej kawy.
 • Część praktyczna dotycząca degustacji wypalanej kawy skupia się na: rozpoznawaniu różnych profili palenia; rozpoznawaniu defektów palenia, rozpoznawaniu różnic sensorycznych kawy wypalonej w różnym czasie „development”.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Roasting na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 2 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: cztery dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 3790 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 4800 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 5320 PLN brutto
 •  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Koszyk

No products in the cart.