Barista Skills to seria szkoleń, w czasie których koncentrujemy się na zdobywaniu umiejętności związanych z pracą baristy, zasad prowadzenia kawiarni oraz profesjonalnej obsługi gości.

Kurs Baristy - Informacje ogólne:

Barista Skills to seria szkoleń koncentrujących się na umiejętnościach pracy baristy z młynkiem żarnowym i ekspresem ciśnieniowym. Powtarzalne i poprawne przygotowanie espresso, cappuccino, americano czy cafe latte jak i podstawowe i zaawansowane techniki spieniania mleka to nauczane i doskonalone podczas kursów umiejętności. Szkolenia na wyższych poziomach nastawione są na naukę sensoryki espresso, zdobywanie wiedzy na temat zarządzania kawiarnią oraz ćwiczenia zaawansowanych technik latte art. Uczestnicy kursu baristy poznają także bazowe wytyczne związane z higieną pracy oraz zasady profesjonalnej obsługi gości.

Kurs Baristy - Poziom podstawowy:

Podstawowy kurs Barista Skills jest przeznaczony dla osób, które zaczynają swoją pracę w branży kawowej. Na tym poziomie poznaje się podstawowe i praktyczne umiejętności konieczne do poprawnego używania i ustawiania młynka do kawy oraz ekspresu ciśnieniowego. Kurs obejmuje również naukę przygotowania i kontroli jakości espresso oraz spieniania mleka i przygotowywanie kaw takich jak: caffe cappuccino, caffe latte i inne kawy z mlekiem.

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku barista.

Kurs Baristy - Zakres kursu:

 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat gatunków, odmian botanicznych czy sposobów obróbki kawy,
 • Podstawy organizacji pracy za barem,
 • Budowa i eksploatacja młynka żarnowego,
 • Budowa i eksploatacja ekspresu ciśnieniowego,
 • Ćwiczenia ustawień stopnia zmielenia kawy, dozowanie i jej dystrybucja, techniki ubicia kawy, i parzenia espresso,
 • Nauka spienianie mleka i przygotowania podstawowych kaw: cafe cappuccino, cafe latte, americano,
 • Zasady higieny i bezpieczeństwa pracy za barem,
 • Czyszczenie ekspresu ciśnieniowego, młynka i akcesoriów.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników kursu baristycznego: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym on-line. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 – 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 890 PLN brutto od osoby
 • Cena za egzamin “on-line” plus certyfikat SCA: 575 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Szkolenie umożliwia pogłębienie wiedzy o samej kawie, jej gatunkach czy odmianach botanicznych. Rozwija umiejętności sensoryczne dotyczące espresso, praktyczne umiejętności kontroli jego jakości oraz inne zdobyte na poziomie podstawowym. Uczestnicy uczą się jaki jest skład mleka, zaawansowanych technik jego spieniania, doskonalą podstawowe wzory latte art, a także dowiadują się czym różni się spienianie mleka krowiego i napojów roślinnych. Poznają dogłębnie standardy obsługi gości oraz zdobywają wiedzę biznesową o branży kawowej. Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują już jako bariści minimum pół roku.

Zakres kursu:

 • Poznanie szczegółowych informacji związanych z pochodzeniem kawy, jej odmian botanicznych, nauka odróżniania kawy ze względu na jej pochodzenie, sposób obróbki czy wypalenia,
 • Nauka podstawowych informacji o tym jak sposób wypalanie kawy wpływa na jej właściwości fizyko-chemiczne, sensorykę kawy i ekstraktywność,
 • Zasady właściwej organizacji i ergonomii pracy w kawiarni z naciskiem na optymalizację, wydajność, jakość i szybkość pracy baristy,
 • Nauka różnic w przygotowaniu espresso w zależności od rodzaju i jakości zastosowanych ziaren kawy (gatunek, stopień wypalenia, świeżość),
 • Doskonalenie techniki dystrybucji i ubicia kawy z zastosowaniem akcesoriów ułatwiających kontrolę jakości i powtarzalności przygotowywania espresso,
 • Sensoryka espresso: umiejętność określania jakości poszczególnych atrybutów sensorycznych espresso,
 • Mleko: skład, budowa, zaawansowane techniki spieniania mleka krowiego i roślinnego, kontrola jakości,
 • Ćwiczenie i doskonalenie podstawowych wzorów latte art: serce, rozeta i/lub tulipan,
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy za barem: higiena osobista, standaryzacja procesów związanych z systemami GHP, GMP i HAACP
 • Obsługa klienta w kawiarni: budowa menu, atmosfera w kawiarni, doskonalenie technik komunikacji i standaryzacja realizacji zamówień oraz zachowań w kontakcie z gośćmi kawiarni,
 • Nauka podstaw zarządzania finansami w kawiarni.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Barista Skills na poziomie podstawowym. Umiejętność wykonania podstawowych wzorów latte art – serce, rozeta, tulipan. Minimum 6 miesięcy pracy w kawiarni,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: dwa dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 1990 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 2565 PLN brutto od osoby

Poziom profesjonalny:

Szkolenie jest odpowiednie dla baristów, którzy mają duże doświadczenie w pracy w zawodzie oraz ukończyli kurs i zdali egzamin na poziomie średnio zaawansowanym systemu SCA Coffee Skills Program. Na tym poziomie zgłębia się wiedzę o kawie i przygotowywaniu napojów na bazie espresso zarówno z naukowej, jak i biznesowej perspektywy. Kurs przeznaczony dla osób chcących naukowo zgłębić wiedzę i umiejętności związane z jakością przygotowywanych kaw oraz udoskonalić obsługę gości kawiarni.

Zakres kursu:

 • Poznanie szczegółowych informacji związanych z różnicą gęstości i wielkości ziaren kawy, różnych stylów konkretnego rodzaju obróbki kawy, stylu jej wypalania czy świeżości.
 • Zdobycie wiedzy na temat budowy chemicznej kawy oraz jak jej składniki wpływają na sensorykę espresso,
 • Zdobycie umiejętności tworzenia mieszanek różnych ziaren w zależności od ich pochodzenia, stylu ich wypalenia oraz od docelowego profilu sensorycznego espresso,
 • Zasady właściwej organizacji i ergonomii pracy w kawiarni z naciskiem na optymalizację, wydajność, jakość i szybkość pracy baristy,
 • Nauka różnic w jakości espresso w zależności od rodzaju i budowy żaren młynka, prędkości przemiału kawy itp.
 • Nauka zastosowania zaawansowanych narzędzi kontroli jakości espresso takich jak refraktometr i konduktometr,
 • Ćwiczenia z zakresu sensoryki espresso: jak zmiana ciśnienia czy temperatury ekstrakcji espresso wpływają na jakość poszczególnych jego atrybutów sensorycznych,
 • Mleko: rodzaje obróbki mleka, chemiczne aspekty zachowania składników mleka krowiego (lipoliza, proteoliza, denaturacja białek, procesy enzymatyczne zachodzące w mleku) oraz ich wpływ na smak i jakość przygotowywanych na bazie mleka i espresso napojów,
 • Ćwiczenie i doskonalenie jakości piany mlecznej oraz wzorów latte art: serce, rozeta, tulipan, multiwzory,
 • Obsługa klienta w kawiarni: tworzenie i projektowanie menu (podstawowe i sezonowe), atmosfera w kawiarni, doskonalenie technik komunikacji i tworzenie narzędzi do pomiaru poziomu zadowolenia klienta oraz narzędzi budujących długofalowe relacje,
 • Zarządzanie w kawiarni: procedury napraw i przeglądów sprzętu, procedury wymiany żaren, uszczelek i systemu filtracji wody, kontrola jakości wody i umiejętność zarządzania gospodarką magazynową,
 • Zarządzanie finansami kawiarni: analiza „food cost” i „beverage cost”, marża, narzut, a próg rentowności kawiarni, polityka minimalizacji strat i nadużyć, zarządzanie polityką cenową produktów.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Barista Skills na poziomie średnio zaawansowanym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA: 3200 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 3775 PLN brutto od osoby

Poziom podstawowy:

Kurs przeznaczony dla osób, które zaczynają swoją pracę w branży kawowej. Na tym poziomie poznaje się podstawowe umiejętności praktyczne konieczne do poprawnego używania i ustawiania młynka do kawy. Kurs obejmuje również przygotowanie i kontrolę jakości espresso z użyciem ekspresu ciśnieniowego oraz spieniania mleka i przygotowywanie kaw takich jak: cafe cappuccino i cafe latte. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku barista.

Zakres kursu:

 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat gatunków, odmian botanicznych czy sposobów obróbki kawy,
 • Podstawy organizacji pracy za barem,
 • Budowa młynka, ustawienia stopnia zmielenia, dozowanie i dystrybucja kawy, techniki ubicia kawy,
 • Budowa ekspresu ciśnieniowego,
 • Ćwiczenia ustawień młynka żarnowego i parzenia espresso,
 • Nauka spienianie mleka i przygotowania podstawowych kaw: cafe cappuccino, cafe latte, americano,
 • Zasady higiena i bezpieczeństwo pracy za barem,
 • Czyszczenie i poprawna eksploatacja ekspresu, młynka i akcesoriów.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników kursu baristycznego: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym on-line. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 – 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 790 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 990 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Szkolenie umożliwia pogłębienie wiedzy o samej kawie, jej gatunkach czy odmianach botanicznych. Rozwija umiejętności sensoryczne dotyczące espresso, praktyczne umiejętności kontroli jego jakości oraz inne zdobyte na poziomie podstawowym. Uczestnicy uczą się zaawansowanych technik spieniania mleka, podstawowych wzorów latte art, a także zasad higieny pracy. Poznają dogłębnie standardy obsługi gości oraz zdobywają wiedzę biznesową o branży kawowej. Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują już jako bariści.

Zakres kursu:

 • Poznanie szczegółowych informacji związanych z pochodzeniem kawy, jej odmian botanicznych, nauka odróżniania kawy ze względu na jej terrior, rodzaj czy sposób obróbki,
 • Zasady właściwej organizacji i ergonomii pracy w kawiarni z naciskiem na optymalizację, wydajność, jakość i szybkość pracy baristy,
 • Nauka różnic w jakości espresso w zależności od rodzaju i jakości zastosowanych młynków do kawy,
 • Doskonalenie techniki dystrybucji i ubicia kawy z zastosowanie akcesoriów ułatwiających kontrolę jakości i powtarzalności przygotowywania espresso,
 • Sensoryka espresso: umiejętność określania jakości poszczególnych atrybutów sensorycznych espresso,
 • Mleko: skład, budowa, zaawansowane techniki spieniania mleka krowiego i roślinnego, kontrola jakości,
 • Ćwiczenie i doskonalenie podstawowych wzorów latte art: serce, rozeta i/lub tulipan,
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy za barem: higiena osobista, standaryzacja procesów związanych z systemami GHP, GMP i HAACP
 • Obsługa klienta w kawiarni: budowa menu, atmosfera w kawiarni, doskonalenie technik komunikacji i standaryzacja realizacji zamówień i zachowań w kontakcie z gośćmi kawiarni,
 • nauka podstaw zarządzanie finansami w kawiarni.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Barista Skills na poziomie podstawowym. Umiejętność wykonania podstawowych wzorów latte art – serce, rozeta, tulipan. Minimum 6 miesięcy pracy w kawiarni,
 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym “on-line”. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: dwa dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 1900 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 2465 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 2920 PLN brutto

*  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom profesjonalny:

Szkolenie jest odpowiednie dla baristów, którzy mają duże doświadczenie w pracy oraz ukończyli kurs i zdali egzamin na poziomie średnio zaawansowanym systemu Coffee Skills. Na tym poziomie zgłębia się wiedzę o kawie i przygotowywaniu napojów na bazie espresso zarówno z naukowej, jak i biznesowej perspektywy. Kurs przeznaczony dla osób chcących naukowo zgłębić  wiedzę i umiejętności związane z jakością przygotowywanych kaw oraz doskonałą obsługę gości kawiarni.

Zakres kursu:

 • Poznanie szczegółowych informacji związanych z różnicą gęstości i wielkości ziaren kawy, różnych stylów konkretnego rodzaju obróbki kawy, stylu wypalania czy jej świeżości jako surowca i kawy wypalonej.
 • Zdobycie wiedzy na temat budowy chemicznej kawy oraz jak jej składniki wpływają na sensorykę espresso,
 • Zdobycie umiejętności tworzenia mieszanek różnych ziaren w zależności od ich pochodzenia, stylu ich wypalenia oraz od docelowego profilu sensorycznego espresso,
 • Zasady właściwej organizacji i ergonomii pracy w kawiarni z naciskiem na optymalizację, wydajność, jakość i szybkość pracy baristy,
 • Nauka różnic w jakości espresso w zależności od rodzaju i budowy żaren, prędkości przemiału kawy,
 • Nauka zastosowania zaawansowanych narzędzi kontroli jakości espresso takich jak refraktometr i konduktometr,
 • Ćwiczenia z zakresu sensoryka espresso: jak zmiana ciśnienia czy temperatury ekstrakcji espresso wpływają na jakość poszczególnych atrybutów sensorycznych espresso
 • Mleko: rodzaje obróbki mleka, chemiczne aspekty zachowania składników mleka krowiego (lipoliza, proteoliza, denaturacja białek, procesy enzymatyczne zachodzące w mleku) oraz ich pływ na smak i jakość mleka i kaw przygotowywanych na bazie mleka i espresso,
 • Ćwiczenie i doskonalenie jakości piany mlecznej oraz wzorów latte art: serce, rozeta, tulipan,
 • Obsługa klienta w kawiarni: tworzenie i projektowanie menu (podstawowe i sezonowe), atmosfera w kawiarni, doskonalenie technik komunikacji i tworzenie narzędzi do pomiaru poziomu zadowolenia klienta oraz narzędzi budujących relacje długofalowe,
 • Zarządzanie w kawiarni: procedury napraw i przeglądów sprzętu, procedury wymiany żaren, uszczelek i systemu filtracji wody, kontrola jakości wody i umiejętność zarządzania gospodarką magazynową,
 • Zarządzanie finansami kawiarni: analiza „food cost” i „beverage cost”, marża, narzut, a próg rentowności kawiarni, polityka minimalizacji strat i nadużyć, zarządzanie polityką cenową produktów.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Barista Skills na poziomie średnio zaawansowanym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 3 do 4 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA: 3000 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 4020 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 4530 PLN brutto

*  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Koszyk

No products in the cart.