W trakcie szkoleń Sensory Skills zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu sensoryki kawy i oceny jej jakości. Dowiesz się jak tworzyć dział jakości i rozwoju kawy w Twojej firmie.

Informacje ogólne:

Uczestnictwo w szkoleniach Sensory Skills daje możliwość poznania metodologii profesjonalnej oceny sensoryki kawy w procedurze cuppingu. Uczymy w sposób praktyczny i interaktywny jak analizować sensorycznie kawę pod kątem jej jakości oraz w jaki sposób oceniać odczuwane smaki, aromaty i teksturę z użyciem druków oceny. Przedstawiamy sposoby budowania testów sensorycznych, jakościowych, konsumenckich i poprodukcyjnych w branży kawowej. Uczestnicy nauczą się także jak unikać błędów w analizie sensorycznej oraz jak zbudować profesjonalny panel testerów sensorycznych na potrzeby palarni kawy.

Poziom podstawowy:

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień takich jak analiza sensoryczna i mechanizmy fizjologii człowieka odpowiedzialne za odczucie smaku, aromatu, body i tekstury kawy. Kursanci poznają pięć podstawowych smaków, grupy aromatów i nut flavour. Uczą się opisywać intensywność i jakość kawy z użyciem kategorii i atrybutów sensorycznych oraz narzędzi: SCA Coffee Flavour Wheel i Le Nez du Cafe. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z podstawami dotyczącymi procedury oceny jakości kawy zgodnej ze standardem SCA i Coffee Quality Institute.

Zakres kursu:

 • podstawowa wiedza na temat analizy sensorycznej i jej znaczenia w trakcie degustacji kawy,
 • zmysł smaku oraz wzroku: mechanizm działania oraz udział w analizie sensorycznej,
 • ćwiczenia z rozpoznawania 5 podstawowych smaków: słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami,
 • kategorie sensoryczne body i tekstura – ćwiczenia praktyczne,
 • ćwiczenia z rozpoznawania podstawowych grup aromatów i nut flavour obecnych w kawie z wykorzystaniem narzędzi Le Nez Du Cafe i SCA Coffee Flavour Wheel,
 • porównawcze testy kawy – ćwiczenia z opisywania intensywności podstawowych smaków oraz body i tekstury naparu,
 • cupping SCA: cel, definicje, protokół przygotowania oraz degustacji kawy,
 • kategorie i atrybuty sensoryczne przydatne przy opisywaniu naparu kawy.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 8 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin  (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 890 PLN brutto od osoby
 • Cena za egzamin “on-line” plus certyfikat SCA: 350PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Szkolenie stanowi rozwinięcie poziomu podstawowego. Uczestnicy poznają szerszy zakres dziedziny nauki jaką jest analiza sensoryczna żywności i jakie jest jej zastosowanie w branży kawy wysokiej jakości. Zapoznają się z rodzajami testów sensorycznych i związanymi z nimi potencjalnymi błędami w trakcie analizy sensorycznej. Uczą się jakie są cele i sposób działania profesjonalnego panelu sensorycznego. Podczas szkolenia zostaje szczegółowo przeprowadzony i omówiony cupping wg. standardu SCA, wraz z nauką wypełniania druków oceny kawy i analizą opisów poszczególnych kategorii sensorycznych. Uczestnicy biorą także udział w licznych testach sensorycznych, podczas których uczą się poprawnie posługiwać kategoriami i atrybutami sensorycznymi podczas opisu intensywności i jakości degustowanej kawy.

Zakres kursu:

 • Przykłady zastosowania analizy sensorycznej w branży kawowej,
 • Zmysł smaku oraz wzroku: mechanizm działania oraz udział w analizie sensorycznej,
 • Nerw trójdzielny: mechanizm działania oraz udział w analizie sensorycznej,
 • Smaki podstawowe: ćwiczenie na gradacje różnych intensywności smaków podstawowych,
 • Ćwiczenia z opisywania aromatu i nut flavour kawy z użyciem narzędzi: SCA Coffee Flavour Wheel oraz aromatów Le Nez du Cafe,
 • Rodzaje testów sensorycznych: wykluczenia, opisowe oraz hedoniczne. Testy analityczne,
 • Testy porównawcze – ćwiczenia z porównywania kawy pod kątem intensywności podstawowych smaków, body oraz jakości,
 • Testy triangulacji – ćwiczenia z wykluczania innej kawy pod względem cech sensorycznych,
 • Flavour Profile Analysis – ćwiczenie z przeprowadzenia testu sensorycznego na intensywność smaków podstawowych oraz różnych grup flavour,
 • Cupping SCA: cel, procedura przygotowywania, druk SCA,
 • Cupping SCA: kalibracja. Ćwiczenie z posługiwania się drukiem, oceny i opisywania kawy,
 • Kategorie i atrybuty sensoryczne,
 • Błędy w analizie sensorycznej,
 • Organizacja panelu sensorycznego: rekrutacja członków, metodologia działania.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Sensory Skills na poziomie podstawowym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 8 osób
 • Czas trwania kursu: 3 dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 2890 PLN brutto od osoby 
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 3455 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 3910 PLN brutto

* certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo.

Poziom profesjonalny:

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących profesjonalnie oceniać jakość kawy z zastosowaniem różnego rodzaju testów sensorycznych, ze szczególnym naciskiem na procedurę cuppingu SCA.  Kurs nastawiony jest na pogłębiony rozwój umiejętności sensorycznych uczestników z uwzględnieniem specyfiki branży kawowej. Oprócz ćwiczeń praktycznych poszerzona została część teoretyczna dotycząca analizy sensorycznej jako dziedziny naukowej.

Zakres kursu:

 • Udział zmysłów człowieka w analizie sensorycznej: zmysł smaku, węchu, wrażenie i percepcja, progi wrażliwości sensorycznej,
 • Kwasowość w kawie: ćwiczenie z rozpoznawania różnych kwasów w kawie,
 • Smaki podstawowe: ćwiczenie na gradacje różnych intensywności mieszaniny smaków podstawowych,
 • Modulacja smaków podstawowych w kawie,
 • Praktyczne zastosowanie analizy sensorycznej w branży kawowej,
 • Różne rodzaje testów sensorycznych z naciskiem na testy opisowe i konsumenckie,
 • Błędy w analizie sensorycznej,
 • Defekty kawy surowej i wypalonej: teoria oraz ćwiczenia w ich rozpoznawaniu w zaparzonej kawie,
 • Ćwiczenia w opisywaniu pozytywnych cech flavour kawy,
 • Opisowe profilowanie sensoryczne : teoria i ćwiczenie praktyczne,
 • Cupping SCA: procedura, kalibracja, ocena kawy z drukami, omówienie wyników.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Sensory Skills na poziomie średnio zaawansowanym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu w wersji 4 dniowej: cztery dni po 7 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA:  3990 PLN brutto *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 4990 PLN brutto **
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 5520 PLN brutto

*  certyfikaty są w cenie ze zniżką tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo.

Informacje ogólne:

Uczestnictwo w szkoleniach Sensory Skills daje możliwość poznania metodologii profesjonalnej oceny sensoryki kawy w procedurze cuppingu. Uczymy w sposób praktyczny i interaktywny jak analizować sensorycznie kawę pod kątem jej jakości oraz w jaki sposób oceniać odczuwane smaki, aromaty i teksturę z użyciem druków oceny. Przedstawiamy sposoby budowania testów sensorycznych, jakościowych, konsumenckich i poprodukcyjnych w branży kawowej. Uczestnicy nauczą się także jak unikać błędów w analizie sensorycznej oraz jak zbudować profesjonalny panel testerów kawy na potrzeby palarni kawy.

Poziom podstawowy:

Kurs pozwala dowiedzieć się, czym jest analiza sensoryczna jako dyscyplina naukowa, jak działają organy człowieka odpowiedzialne za czucie smaku i aromatu kawy. Kursanci poznają pięć podstawowych smaków oraz podstawowe grupy aromatów obecne w kawie, uczą się jak definiować cechy sensoryczne takie jak: body, mouthfeel czy flavour. Praktyczna część szkolenia nastawiona jest na zapoznanie się z procedurą, celem i standardami profesjonalnego cuppingu.

Zakres kursu:

 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat analizy sensorycznej i jej znaczenia w trakcie degustacji kawy,
 • Zapoznanie się z fizyczną budową ludzkich zmysłów biorących udział w analizie sensorycznej kawy: smak, zapach, wzrok, dotyk, słuch,
 • Ćwiczenia z zakresu detekcji 5 podstawowych smaków: słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami,
 • Ćwiczenia z zakresu detekcji podstawowych grup aromatów obecnych w kawie z wykorzystaniem aromatów Le Nez Du Cafe i koła smaków i aromatów,
 • Body, a tekstura – definicje, różnica i cechy wspólne,
 • Ćwiczenia z zakresu detekcji smaku gorzkiego i kwaskowego oraz body w kawie,
 • Zdobycie wiedzy na temat definicji iprotokołu i degustacji kawy zgodnej ze standardem Specialty Coffee Association,
 • Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące degustacji kawy oraz atrybutów jej sensorycznych,
 • Nauka przeprowadzenia profesjonalnego cuppingu w zgodzie ze standardem SCA.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin  (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 790 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA:  990 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Szkolenie stanowi rozwinięcie poziomu podstawowego. Uczestnicy poznają różnice pomiędzy obiektywną i subiektywną oceną kawy oraz uczą się jak zbudować panel sensoryczny używany do badania jakości. Dowiadują się, jaki jest cel pracy panelu sensorycznego oraz jakich kompetencji wymaga się od jego członków. W trakcie szkolenia analizowane są cechy sensoryczne kawy: kwasowość, goryczka, cierpkość, body, słodycz czy jakość flavour. Definiowane są pozytywne i negatywne cechy naparu. Celem szkolenia jest również zapoznanie się z możliwymi błędami w analizie sensorycznej oraz różnymi rodzajami testów sensorycznych kawy.

Zakres kursu:

 • Różnice między obiektywną i subiektywną oceną kawy,
 • Jak zbudować panel sensoryczny osób odpowiedzialnych za badanie jakości w kawie oraz jaki jest jego cel i jakich wymaga kompetencji,
 • Analiza cech sensorycznych kawy takich jak: cierpkość, body, słodycz, tekstura,
 • Definicja pozytywnych i negatywnych cechy kawy oraz praktyczne budowanie opisów takich atrybutów kawy jak: body, tekstura, kwasowość.
 • Podział aromatów i smaków w kawie,
 • Nauka prowadzenia profesjonalnej sesji cuppingowej,
 • Ustalenie indywidualnych progów wykrywalności smaków takich jak: kwaskowy, słodki, gorzki na podstawie przeprowadzonych testów zgodnych z normami ISO *
 • Jakie błędy można popełnić w trakcie analizy sensorycznej kawy i jak ich unikać ?
 • Czym są testy dyskryminacji/ wykluczania w analizie sensorycznej i w jakim celu się je stosuje ?
 • od 5 do 9 * sesji degustacyjnych, dzięki którym zbuduje się doświadczenie sensoryczne, pogłębia indywidualną wrażliwość sensoryczną oraz wzbogaca zasób słów pomagających profesjonalnie określać poszczególne atrybuty kawy.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Sensory Skills na poziomie podstawowym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 8 osób
 • Czas trwania kursu: 3 dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 2690 PLN brutto od osoby 
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA): 3255 PLN brutto od osoby *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 3710 PLN brutto

* certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

* dotyczy 3 dniowej wersji kursu

Poziom profesjonalny:

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących profesjonalnie oceniać jakość poszczególnych atrybutów sensorycznych kawy z naciskiem na naukę ich obiektywnej oceny i opisu. Kurs przygotowuje do detekcji pozytywnych i negatywnych aspektów sensorycznych w kawie wysokiej jakości jak również buduje umiejętności powtarzalnej i metodycznie profesjonalnej oceny jakości kawy zgodnie ze standardem Specialty Coffee Association.

Zakres kursu:

 • Anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne aspekty analizy sensorycznej,
 • W jaki sposób wykrywamy, odczuwamy i interpretujemy bodźce towarzyszące piciu kawy,
 • Jakie są funkcje receptorów i nerwów uczestniczących w analizie sensorycznej,
 • Błędy w analizie sensorycznej w oparciu o żywność i kawę,
 • Analiza podstawowych smaków i tekstury w kawie w oparciu o obecne w niej kwasy (jabłkowy, cytrynowy, mlekowy i winowy), wodne testy sensoryczne oraz degustacje napojów i żywności powodujących różnego rodzaju cierpkość i inne odczucia fizyczne,
 • Nauka wykrywania i opisywania pozytywnych i negatywnych cech sensorycznych kawy. Analiza jakościowa, wykrywanie i opisywanie defektów kawy,
 • Praktyczne zastosowanie protokołu i druków cuppingu Specialty Coffee Association w oparciu o degustację różnych kaw jakości specialty.
 • Profilowanie senoryczne kawy krok po kroku, a więc nauka konstruowania opisów ich poszczególnych atrybutów sensorycznych,
 • Praktyczne zastosowania analizy sensorycznej w biznesie,
 • Jak budować i trenować panel sensoryczny w palarni.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Sensory Skills na poziomie średnio zaawansowanym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu w wersji 3 dniowej: trzy dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Czas trwania kursu w wersji 4 dniowej: cztery dni po 7 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA: 3190 PLN brutto od osoby/ 3790 PLN brutto *
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA):4210 PLN brutto od osoby/ 4810 PLN brutto **
 • Cena certyfikatu dla osób spoza stowarzyszenia SCA: 4720 PLN brutto/5310 PLN brutto

**  certyfikaty są w cenie ze zniżką tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

* wyższa cena dotyczy wersji czterodniowej kursu.

Koszyk

No products in the cart.