green coffee

W trakcie szkolenia Green Coffee zdobędziesz umiejętności i wiedzę dotyczącą kawy zielonej. Poznasz jej gatunki i odmiany botaniczne, nauczysz się o uprawach, defektach i sposobach jej oceny. Zdobędziesz również wiedzę o handlu, giełdzie i certyfikatach.

Zielona Kawa - Poziom podstawowy:

Szkolenie stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć dotyczących zielonej kawy. W trakcie  jego trwania poruszane są zagadnienia dotyczące botaniki kawy z uwzględnieniem gatunków i  odmian botanicznych. Uczestnicy poznają miejsca uprawy kawy na świecie, mają możliwość prześledzić różne etapy jej produkcji: uprawę, zbiory, obróbkę, transport i magazynowanie. Na  szkoleniu przedstawiona zostaje procedura oceny jakości zielonej kawy, kursanci uczą się jej  podstaw takich jak: segregacja ziaren, pomiar wilgotności, rozpoznawane defektów oraz ich  wpływ na sensorykę kawy. Część teoretyczna zawiera także informacje na temat kawowych  certyfikatów oraz produkcji kawy bezkofeinowej.

Zielona kawa - zakres kursu:

 • Gatunki i odmiany botaniczne kawy: klasyfikacja, różnice fizyczne i sensoryczne, – Pochodzenie kawy i miejsca jej uprawy,
 • Wpływ klimatu na uprawy kawy,
 • Produkcja kawy na świecie,
 • Klasyfikacja farm kawowych i zarządzanie uprawami kawy,
 • Zbiory kawy i metody jej obróbki: sucha, pulped natural myta, anaerobic, wpływ sensorykę – Transport I magazynowanie kawy,
 • Procedura oceny jakości zielonej kawy: pomiar wilgotności i gęstości, sortowanie kawy pod kątem wielkości ziaren,
 • Defekty zielonego ziarna: klasyfikacja, wizualna identyfikacja, wpływ na sensorykę, – Rynek terminowy Future market
 • Certyfikaty zielonej kawy
 • Kawa bezkofeinowa

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA.
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 990 PLN brutto od osoby
 • Cena za egzamin “on-line” plus certyfikat SCA: 575PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Na poziomie średnio-zaawansowanym rozwinięte są zagadnienia dotyczące botaniki kawy,  procesu jej produkcji i warunków przechowywania. Pojawia się więcej informacji dotyczących  kawowych certyfikatów i metod dekofeinizacji. Ważnym tematem kursu jest jakość zielonej kawy.  Uczestnicy przeprowadzają procedurę segregacji kawy zielonej – green grading’u. Uczą się także  jak identyfikować defekty podczas cuppingu SCA. W programie szkolenia zawarte są także  informacje dotyczące funkcjonowania rynków kawowych, sporządzania umów handlowych oraz  innych kwestii związanych ze sprzedażą zielonej kawy.

Zakres kursu:

 • Historia rozwoju upraw kawy na świecie,
 • Gatunki i odmiany botaniczne kawy,
 • Metody obróbki kawy,
 • Statystyki światowych upraw kawy,
 • Sezonowość upraw,
 • Zagrożenia klimatyczne i mikrobiologiczne dla plantacji,
 • Metody dekofeinizacji,
 • Klasyfikacja jakości zielonej kawy,
 • Defekty zielonej kawy: rodzaje, przyczyny powstawania, wpływ na sensorykę, – Defekty kawy wypalonej,
 • Procedura green gradingu, 
 • Certyfikaty zielonej kawy,
 • Transport kawy: zasady bezpieczeństwa, dokumenty przewozowe,
 • Rynek kawy fizyczny i terminowy,
 • Rodzaje umów handlowych i warunki ich zawierania,
 • Formułowanie umów handlowych, pojęcie arbitażu, zasady Incoterms,
 • Warunki przechowywania zielonej kawy, zagrożenia wynikające z niewłaściwego  przechowywania.

Kurs polecany jest osobom, które ukończyły kurs SCA Green Coffee Foundation, pracują zawodowo z zieloną kawą lub zdobyły już podstawową wiedzę na ten temat. 

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Green Coffee na poziomie podstawowym wraz z certyfikatem, praca zawodowa z zieloną kawą lub w inny sposób zdobyta podstawowa wiedza na ten temat  
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: dwa dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA: 2390 PLN brutto od osoby 
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 2965 PLN brutto od osoby

Poziom profesjonalny:

Szkolenie na poziomie profesjonalnym ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na poziomie  średio-zaawansowanym, pogłębienie jej i przygotowanie kursanta do pracy w branży zielonej  kawy. Oprócz wiedzy dotyczącej botaniki kawy i różnych etapów jej produkcji, kursanci  kontynuują naukę procedury green grading’u. Na poziomie profesjonalnym najszerzej omówione  zostają mechanizmy funkcjonowania rynku terminowego (future market) z naciskiem na  praktyczne ćwiczenia z kalkulacji cen, sporządzania umów handlowych, zarządzania ryzykiem.

Zakres kursu:

 • Badania różnorodności genetycznej kawy, 
 • Skład chemiczny zielonej kawy,
 • Wpływ zmian klimatu na uprawy kawy,
 • Plantacja kawy: zarządzanie glebom i jej ochrona, kontrola zacienienia, kontrola wzrostu kawy,  choroby kawy,
 • Zaawansowane kwestie dotyczące różnych etapów procesów obróbki: jakość owoców,  technologie zbiorów, fermentacja, zarządzanie wodą, suszenie,
 • Klasyfikacja defektów i przyczyny ich powstawania, wpływ na sensorykę,
 • Transport kawy: przygotowanie kawy do transportu, dokumenty używane podczas transportu,  transport morski, procedury lądowe,
 • Fumigacja,
 • Kawowe certyfikaty,
 • Dekofeinizacja,
 • Rodzaje worków do kawy,
 • Rynki terminowe: wymiana walut i przeliczanie jednostek, ICE i mechanizmy rynkowe, hedging,  nadzorów nad handlem kontraktami terminowymi, analiza techniczna rynku,
 • Strategie zakupów i zarządzenie ryzykiem na rynku kawowym.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Green Coffee na poziomie średnio zaawansowanym wraz z certyfikatem, praca zawodowa z zieloną kawą
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA: 3390 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA: 3965 PLN brutto od osoby

Poziom podstawowy:

Szkolenie stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć dotyczących zielonej kawy. W trakcie  jego trwania poruszane są zagadnienia dotyczące botaniki kawy z uwzględnieniem gatunków i  odmian botanicznych. Uczestnicy poznają miejsca uprawy kawy na świecie, mają możliwość prześledzić różne etapy jej produkcji: uprawę, zbiory, obróbkę, transport i magazynowanie. Na  szkoleniu przedstawiona zostaje procedura oceny jakości zielonej kawy, kursanci uczą się jej  podstaw takich jak: segregacja ziaren, pomiar wilgotności, rozpoznawane defektów oraz ich  wpływ na sensorykę kawy. Część teoretyczna zawiera także informacje na temat kawowych  certyfikatów oraz produkcji kawy bezkofeinowej.

Zakres kursu:

 • Gatunki i odmiany botaniczne kawy: klasyfikacja, różnice fizyczne i sensoryczne, – Pochodzenie kawy i miejsca jej uprawy,
 • Wpływ klimatu na uprawy kawy,
 • Produkcja kawy na świecie,
 • Klasyfikacja farm kawowych i zarządzanie uprawami kawy,
 • Zbiory kawy i metody jej obróbki: sucha, pulped natural myta, anaerobic, wpływ sensorykę – Transport I magazynowanie kawy,
 • Procedura oceny jakości zielonej kawy: pomiar wilgotności i gęstości, sortowanie kawy pod kątem wielkości ziaren,
 • Defekty zielonego ziarna: klasyfikacja, wizualna identyfikacja, wpływ na sensorykę, – Rynek terminowy Future market
 • Certyfikaty zielonej kawy
 • Kawa bezkofeinowa

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA.
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 790 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu bez z certyfikatem SCA: 990 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Na poziomie średnio-zaawansowanym rozwinięte są zagadnienia dotyczące botaniki kawy,  procesu jej produkcji i warunków przechowywania. Pojawia się więcej informacji dotyczących  kawowych certyfikatów i metod dekofeinizacji. Ważnym tematem kursu jest jakość zielonej kawy.  Uczestnicy przeprowadzają procedurę segregacji kawy zielonej – green grading’u. Uczą się także  jak identyfikować defekty podczas cuppingu SCA. W programie szkolenia zawarte są także  informacje dotyczące funkcjonowania rynków kawowych, sporządzania umów handlowych oraz  innych kwestii związanych ze sprzedażą zielonej kawy.

Zakres kursu:

 • Historia rozwoju upraw kawy na świecie,
 • Gatunki i odmiany botaniczne kawy,
 • Metody obróbki kawy,
 • Statystyki światowych upraw kawy,
 • Sezonowość upraw,
 • Zagrożenia klimatyczne i mikrobiologiczne dla plantacji,
 • Metody dekofeinizacji,
 • Klasyfikacja jakości zielonej kawy,
 • Defekty zielonej kawy: rodzaje, przyczyny powstawania, wpływ na sensorykę, – Defekty kawy wypalonej,
 • Procedura green gradingu, 
 • Certyfikaty zielonej kawy,
 • Transport kawy: zasady bezpieczeństwa, dokumenty przewozowe,
 • Rynek kawy fizyczny i terminowy,
 • Rodzaje umów handlowych i warunki ich zawierania,
 • Formułowanie umów handlowych, pojęcie arbitażu, zasady Incoterms,
 • Warunki przechowywania zielonej kawy, zagrożenia wynikające z niewłaściwego  przechowywania.

Kurs polecany jest osobom, które ukończyły kurs SCA Green Coffee Foundation, pracują zawodowo z zieloną kawą lub zdobyły już podstawową wiedzę na ten temat. 

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Green Coffee na poziomie podstawowym wraz z certyfikatem, praca zawodowa z zieloną kawą lub w inny sposób zdobyta podstawowa wiedza na ten temat  
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: dwa dni po 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 1900 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 2450 PLN brutto od osoby * Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 1015 PLN brutto * certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom profesjonalny:

Szkolenie na poziomie profesjonalnym ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na poziomie  średio-zaawansowanym, pogłębienie jej i przygotowanie kursanta do pracy w branży zielonej  kawy. Oprócz wiedzy dotyczącej botaniki kawy i różnych etapów jej produkcji, kursanci  kontynuują naukę procedury green grading’u. Na poziomie profesjonalnym najszerzej omówione  zostają mechanizmy funkcjonowania rynku terminowego (future market) z naciskiem na  praktyczne ćwiczenia z kalkulacji cen, sporządzania umów handlowych, zarządzania ryzykiem.

Zakres kursu:

 • Badania różnorodności genetycznej kawy, 
 • Skład chemiczny zielonej kawy,
 • Wpływ zmian klimatu na uprawy kawy,
 • Plantacja kawy: zarządzanie glebom i jej ochrona, kontrola zacienienia, kontrola wzrostu kawy,  choroby kawy,
 • Zaawansowane kwestie dotyczące różnych etapów procesów obróbki: jakość owoców,  technologie zbiorów, fermentacja, zarządzanie wodą, suszenie,
 • Klasyfikacja defektów i przyczyny ich powstawania, wpływ na sensorykę,
 • Transport kawy: przygotowanie kawy do transportu, dokumenty używane podczas transportu,  transport morski, procedury lądowe,
 • Fumigacja,
 • Kawowe certyfikaty,
 • Dekofeinizacja,
 • Rodzaje worków do kawy,
 • Rynki terminowe: wymiana walut i przeliczanie jednostek, ICE i mechanizmy rynkowe, hedging,  nadzorów nad handlem kontraktami terminowymi, analiza techniczna rynku,
 • Strategie zakupów i zarządzenie ryzykiem na rynku kawowym.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Green Coffee na poziomie średnio zaawansowanym wraz z certyfikatem, praca zawodowa z zieloną kawą
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 3000 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 3950 PLN brutto od osoby * Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 1530 PLN brutto.

* certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za  członkostwo 

Koszyk

No products in the cart.