W trakcie szkolenia Brewing Skills zdobędziesz umiejętności i wiedzę dotyczącą procesów parzenia i sensoryki kawy, jej świeżości i przechowywania jak również najlepszej jakości wody do kawy i sprzętu.

Informacje ogólne:

Szkolenia Brewing Skills nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności zaparzania kawy z użyciem takich akcesoriów jak: aeropress, dripper, french press czy ekspres przelewowy.

Ponadto szkolenia te pozwalają poznać i dogłębnie zrozumieć wszystkie kluczowe czynniki wpływające na jakość zaparzonej kawy: receptura i procedura parzenia, jakość i stopień zmielenia, temperatura wody i czas jej kontaktu z kawą. Bardzo ważnym elementem szkoleń jest również nauka analizy mocy, stopnia zaparzenia oraz sensoryki kawy przygotowywanej na różne sposoby oraz poznanie wszelkich aspektów związanych z jakością wody i jej wpływu na jakość przygotowywanej kawy.

Poziom podstawowy:

Szkolenie umożliwia początkującym baristom i home baristom poznanie różnych sposobów zaparzania kawy przy użyciu takich akcesoriów jak: Chemex, Aeropress, dripper czy french press. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat 4 podstawowych czynników wpływających na jakość ekstrakcji kawy: stopień zmielenia, temperatura wody, turbulencje i czas kontaktu kawy z wodą.

Zakres kursu:

 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat pochodzenia kawy: gatunki, odmian botaniczne, sposoby obróbki kawy,
 • Poznanie podstawowych czynników wpływających na jakość zaparzonej kawy: stosunek ilości wody do kawy, stopień zaparzenia i moc kawy, stopień zmielenia ziaren kawy, czas kontaktu kawy z wodą i inne,
 • Zdobycie wiedzy na temat znaczenia jakość wody stosowanej do przygotowania kawy,
 • Ćwiczenia z zakresu przygotowywania kawy 2 metodami jej parzenia: aeropress i drip lub chemex i french press.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 – 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 790 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu bez z certyfikatem SCA: 990 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Kurs nastawiony na praktyczną naukę tego jak tworzyć receptury i procedury przygotowania kawy różnymi metodami; jak kontrolować stopień zmielenia ziaren, temperaturę wody i czas parzenia. Istotną częścią szkolenia jest praktyczna widza na temat jakości wody i sposobów jej oczyszczania. Kursanci dowiadują się również jak analizować sensorycznie napar kawy pod względem jej mocy i stopnia zaparzenia.

Zakres kursu:

 • Historia badań nad procesami zachodzącymi w trakcie parzenia kawy, historia „specialty coffee”.
 • Zapoznanie się z definicjami zawiązanymi z etapami ekstrakcji kawy, %TDS, % ekstrakcji,
 • Nauka korzystania z wykresu kontroli jakości kawy,
 • Ćwiczenia z zakresu obsługi i stosowania refraktometru – analiza sensoryczna różnych naparów i porównanie z wynikami wskazań % TDS z wykorzystaniem refraktometru, ćwiczenia obliczania % ekstrakcji,
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności analizy sensorycznej kawy przygotowanej na różne sposoby z naciskiem na umiejętność rozpoznania wpływu na sensorykę i jej jakość poszczególnych czynników takich jak: stopień i styl wypalenia, stosunek ilości wody do kawy, stopień zmielenia, czas kontaktu kawy z wodą, temperatura wody, mieszanie,
 • Jakość wody i jej wpływ na procesy ekstrakcji oraz poszczególne atrybuty sensoryczne kawy,
 • Sposoby filtracji wody i zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego systemu oczyszczania wody w zależności od jej jakości,
 • Analiza stopnia i jakości zmielenia kawy w zależności od metody jej przygotowania oraz rodzaju zastosowanego młynka.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Brewing na poziomie podstawowym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: dwa dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 1900 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 2450 PLN brutto od osoby *
 • Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 1015 PLN brutto

*  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom profesjonalny:

Najwyższy poziom szkolenia umożliwia pogłębienie wiedzy naukowej o kawie m.in. w zakresie wpływu temperatury na jej zaparzanie, poziomów i rodzajów soli, kwasów, węglowodanów, lipidów czy wodorowęglanów obecnych w kawie podczas różnych etapów ekstrakcji, wpływu jakości wody na smak i jakość przygotowanej kawy. Podczas kursu rozwija się również umiejętności sensorycznej analizy i opisu kawy zgodnie z wymogami Gold Cup Standard – Specialty Coffee Association.

Zakres kursu:

 • Ćwiczenia z zakresu wpływu poszczególnych czynników decydujących o jakości przygotowywanej kawy: temperatura wody, blooming/ preinfuzja, turbulencje, czas kontaktu kawy z wodą, różne rodzaje filtrów do kawy, kształt dripperów, stopień wypału kawy, stopień i jakość zmielenia kawy, stosowanie by-passu i inne,
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności analizy sensorycznej kawy z naciskiem na budowanie zakresu słów i zwrotów określających poszczególne atrybuty sensoryczne zaparzonej kawy,
 • Ćwiczenia z zakresu profesjonalnego konstruowania receptur parzenia kawy różnymi metodami z naciskiem na pełną kontrolę % ekstrakcji i % TDS,
 • Zdobycie szczegółowiej wiedzy na temat poszczególnych parametrów wody takich jak: pH, alkaliczność, twardość całkowita i twardość węglanowa, mineralizacja, standardy składu i jakości wody najlepszej dla kawy wg. Specialty Coffee Association,
 • Umiejętność zastosowania akcesoriów do badania jakości wody oraz praktyczna wiedza z zakresu doboru metod jej filtracji w celu uzyskania możliwie najlepszej jej jakości stanowiącej bezpieczne rozwiązanie dla używanego w kawiarni sprzętu jak i jakości przygotowywanej kawy.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Brweing na poziomie średnio zaawansowanym
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
 • Czas trwania kursu: trzy dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 3000 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 3950 PLN brutto od osoby *
 • Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 1530 PLN brutto.                        

*  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom podstawowy:

Szkolenie umożliwia początkującym baristom i home baristom poznanie różnych sposobów zaparzania kawy przy użyciu takich akcesoriów jak: Chemex, Aeropress, dripper czy french press. Kładzie również nacisk na poznanie 4 podstawowych czynników wpływających na jakość ekstrakcji kawy: stopień zmielenia, temperatura wody, turbulencje i czas kontaktu kawy z wodą.

Zakres kursu:

 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat pochodzenia kawy: gatunki, odmian botaniczne, sposoby obróbki kawy,
 • Poznanie podstawowych czynników wpływających na jakość zaparzonej kawy: stosunek ilości wody do kawy, stopień zaparzenia i moc kawy, stopień zmielenia ziaren kawy, czas kontaktu kawy z wodą i inne,
 • Zdobycie wiedzy na temat znaczenia jakość wody stosowanej do przygotowania kawy i metod jej oczyszczania,
 • Ćwiczenia z zakresu przygotowywania kawy 2 metodami parzenia kawy: aeropress i chemex lub drip i french press.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagania dla uczestników: doświadczenie nie jest wymagane
 • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
 • Liczba uczestników: 4 – 6 osób
 • Czas trwania kursu: 8 godzin (w trakcie kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
 • Cena kursu bez certyfikatu SCA: 750 PLN brutto od osoby
 • Cena kursu bez z certyfikatem SCA: 950 PLN brutto od osoby

Poziom średnio zaawansowany:

Kurs nastawiony na praktyczną naukę tego jak tworzyć receptury i procedury przygotowania kawy różnymi metodami; jak kontrolować stopień zmielenia ziaren, temperaturę wody i czas parzenia. Istotną częścią szkolenia jest praktyczna widza na temat jakości wody i sposobów jej oczyszczania. Kursanci dowiadują się również jak analizować sensorycznie napar kawy pod względem jej mocy i stopnia zaparzenia.

Zakres kursu:

 • Historia badań nad procesami zachodzącymi w trakcie ekstrakcji kawy, historia „specialty coffee”.
 • Zapoznanie się z definicjami zawiązanymi z etapami ekstrakcji kawy, %TDS, % ekstrakcji,
 • Nauka korzystania z wykresu kontroli jakości kawy,
 • Ćwiczenia z zakresu obsługi i stosowania refraktometru – analiza sensoryczna różnych naparów i porównanie z wynikami wskazań % TDS i % ekstrakcji,
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności analizy sensorycznej kawy przygotowanej na różne sposoby z naciskiem na umiejętność rozpoznania wpływu na sensorykę i jej jakość poszczególnych czynników takich jak: stopień i styl wypalenia, stosunek wody do kawy, stopień zmielenia, czas kontaktu kawy z wodą, temperatura wody, turbulencje,
 • Jakość wody i jej wpływ na jakość procesu ekstrakcji oraz poszczególne atrybuty sensoryczne kawy.
 • Sposoby filtracji wody i zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego systemu oczyszczania wody w zależności od jej jakości,
 • Analiza stopnia i jakości zmielenia w zależności od metody przygotowania kawy i rodzaju zastosowanego młynka.

Dodatkowe informacje:

  • Wymagania dla uczestników: rekomendowany kurs Brewing na poziomie podstawowym
  • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
  • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
  • Czas trwania kursu: dwa dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
  • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 1800 PLN brutto od osoby
  • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 2300 PLN brutto od osoby *
  • Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 965 PLN brutto

   

  *  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Poziom profesjonalny:

Najwyższy poziom szkolenia umożliwia pogłębienie wiedzy naukowej o kawie m.in. w zakresie wpływu temperatury na jej zaparzanie, poziomów i rodzajów kwasowości podczas różnych etapów ekstrakcji, wpływu jakości wody na smak i jakość przygotowanej kawy. Podczas kursu rozwija się również umiejętności sensorycznej analizy i opisu kawy zgodnie z wymogami Gold Cup Standard – Specialty Coffee Association.

Zakres kursu:

 • Ćwiczenia z użyciem refraktometru z zakresu wpływu poszczególnych czynników decydujących o jakości przygotowywanej kawy: temperatura wody, blooming/ preinfuzja, turbulencje, czas kontaktu kawy z wodą, różne rodzaje filtrów do kawy, kształt dripperów, stopień wypału kawy, stopień i jakość zmielenia kawy, stosowanie by-passu i inne,
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności analizy sensorycznej kawy z naciskiem na budowanie zakresu zwrotów, słów i sformułowań określających poszczególne atrybuty sensoryczne zaparzonej kawy,
 • Ćwiczenia z zakresu profesjonalnego konstruowania receptur parzenia kawy różnymi metodami z naciskiem na pełną kontrolę % ekstrakcji i % TDS,
 • Zdobycie szczegółowiej wiedzy na temat poszczególnych parametrów wody takich jak: pH, alkaliczność, twardość całkowita i twardość węglanowa, mineralizacja, standardy składu i jakości wody najlepszej dla kawy wg. Specialty Coffee Association.
 • Umiejętność zastosowania akcesoriów do badania jakości wody oraz praktyczna widza z zakresu doboru metod jej filtracji w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości wody stanowiącej bezpieczne rozwiązanie dla używanego w kawiarni sprzętu i jakości przygotowywanej kawy.

Dodatkowe informacje:

  • Wymagania dla uczestników: wymagany kurs Brweing na poziomie średnio zaawansowanym
  • Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów daje możliwość otrzymania certyfikatu SCA
  • Liczba uczestników: 4 do 6 osób
  • Czas trwania kursu: trzy dni po około 8 godzin (każdego dnia kursu przewidziana 45 minutowa przerwa na posiłek)
  • Cena kursu bez certyfikaty SCA : 2800 PLN brutto od osoby
  • Cena kursu z certyfikatem SCA (tylko dla członków SCA) : 3500 PLN brutto od osoby *
  • Dla osób spoza stowarzyszenia SCA dodatkowa opłata za certyfikat: 1445 PLN brutto

   

  *  certyfikaty są w cenie tylko dla członków SCA z aktualnie opłaconą składką za członkostwo

Koszyk

No products in the cart.